Jenneke Broekhuizen

T 0341 – 438 010  I  E broekhuizen@bbmadvocaten.nl

Opleidingen:
Hogeschool Utrecht, HBO Rechten
Open Universiteit, Rechtsgeleerdheid

Lidmaatschappen:
Jenneke is lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS), welke zich richt op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Bovendien is zij lid van de Vereniging Jonge Ondernemers Putten.

Biografie:
Jenneke Broekhuizen is sinds 2006 werkzaam bij BBM Advocaten Putten. Zij heeft haar rechtenstudie aan de Open Universiteit in 2014 afgerond en versterkt sindsdien het advocatenteam van BBM Advocaten Putten. Zij legt zich met name toe op de algemene civiele praktijk, het sociaal zekerheidsrecht en het strafrecht. Jenneke is daarnaast gespecialiseerd in slachtofferzaken. Zij staat slachtoffers en nabestaanden van strafbare feiten bij.

 

Jenneke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: sociaal zekerheidsrecht en strafrecht. Deze registratie verplicht de advocaat om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De mensen van BBM Advocaten Putten staan voor u klaar!

0341-438010