Tarieven

BBM Advocaten Putten staat cliënten op betalende basis bij of op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo).

High Trust

BBM Advocaten Putten behoort tot de High Trust gecertificeerde kantoren van de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor weet u direct of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. U bent een eigen bijdrage verschuldigd. Zie voor nadere informatie: www.rvr.org

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan hanteert BBM Advocaten Putten een uurtarief vanaf € 195,00 (exclusief BTW). De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het soort zaak, het financieel belang, het specialistische karakter en/of spoedeisendheid van de zaak. In procedures bent u tevens nog eventuele externe kosten zoals griffierechten en uittreksels uit de openbare registers etc. verschuldigd.

BBM Advocaten Putten factureert maandelijks. De facturen zijn voorzien van een urenregistratie en dienen binnen veertien dagen te worden voldaan. Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

BBM_Advocaten_Locatie-1

BBM Advocaten Putten, actieve en betrokken advocaten

0341-438010