Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Vier van onze advocaten zijn gespecialiseerd in bijstand in zogenoemde Wvggz zaken. Dit zijn zaken waarbij cliënten zijn of dreigen te worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze groep cliënten verdient onze extra aandacht, omdat een opname een zeer kwetsbaar moment in het leven is en een gedwongen opname als bijzonder ingrijpend wordt ervaren. Bij de wvggz zaken vindt de zitting plaats bij de cliënt thuis, of in de kliniek waar de cliënt inmiddels verblijft. Tijdens deze zitting formuleren wij het standpunt namens onze cliënten.

Specialisten:
Sander Boeve, Mirjam Broersma & Robbert Adema.

De mensen van BBM Advocaten staan voor u klaar!

0341-438010